De naam Unalome

Heel veel mensen vragen aan mij of de bedrijfsnaam Unalome een verhaspeling is van mijn naam Manuela. Op één letter na, de o, had dat inderdaad het geval kunnen zijn, maar dat is dus niet zo. Maar waar komt Unalome (spreek uit: unaloom) dan vandaan?

Het symbool hier rechts is een Unalome. Dit symbool komt uit het Boeddhisme en staat symbool voor het levenspad wat we allemaal bewandelen onderweg naar verlichting. Dit pad is niet altijd recht en perfect. Ook niet altijd in de juiste richting. Het pad is gevuld met uitdagingen en lessen om te leren maar is ook gevuld met geluk en liefde. De bochten en kronkels ontvouwen zich tot een rechte lijn en gaan over in puntjes welke staan voor het bereiken van de verlichting.

Maar waarom heb ik dan voor deze naam gekozen? Een heel goede vriendin van mij, die écht iets met het Boeddhisme had, overleed in 2017 na een bewogen leven(spad). Haar sterven bracht haar verlichting. Ik was nauw betrokken bij de organisatie van haar uitvaart. Deze ervaring heeft uiteindelijk geleid tot de keuze het uitvaart-vak in te gaan. Destijds kende ik dit symbool niet, maar tijdens mijn zoektocht naar een passende bedrijfsnaam kwam ik dit symbool tegen.

Men kan op diverse manieren uitleg geven aan dit symbool. Voor mij representeert het de weg die we allemaal afleggen maar ook de begeleiding die ik nabestaanden kan bieden op het pad naar een liefdevolle herinnering.

Ik hoop dat mijn begeleiding nabestaanden een beetje verlicht in de verdrietige tijd rondom het overlijden van hun dierbare.

Bel 0348-201124 voor het melden van een overlijden, of neem contact op voor informatie.