Inleiding
Deze verklaring is van toepassing op alle door Unalome Uitvaartbegeleiding geleverde producten en diensten.

Unalome Uitvaartbegeleiding,  gevestigd te Overzicht 44, 3471 EE, Kamerik, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Persoonsgegevens:
Unalome Uitvaartbegeleiding verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten ten behoeve van het verzorgen van een uitvaart. Dit betreffen de gegevens van de overledene en van de opdrachtgever van de uitvaart.

Deze gegevens zijn:

 • voorletters en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • datum van overlijden
 • plaats van overlijden
 • burgerlijke staat
 • aantal kinderen
 • adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • telefoonnummer (mobiel-vast)
 • e-mailadres 

Verwerkt Unalome Uitvaartbegeleiding ook bijzondere persoonsgegevens?
Unalome Uitvaartbegeleiding verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom hebben we deze gegevens nodig?
Als u een overeenkomst heeft met Unalome Uitvaartbegeleiding, dan willen we u goed van dienst kunnen zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden: 

 • regelen en uitvoeren van de uitvaart
 • telefonisch- en/of mailcontact ten behoeve van de uitvaart
 • het doen van aangifte van overlijden
 • afleveren van goederen en diensten 
 • relatiebeheer

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Unalome Uitvaartbegeleiding gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Unalome Uitvaartbegeleiding zich het recht voor wijzigingen door te voeren in deze privacyverklaring om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals onderaan vermeld.

Hoe lang bewaren we gegevens?
Unalome Uitvaartbegeleiding bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 
Unalome Uitvaartbegeleiding verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De leveranciers die uw gegevens gebruiken voor de uitvoering van de uitvaart, werken volgens de wettelijke normen en zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Cookies
Unalome Uitvaartbegeleiding gebruikt alleen technische en functionele cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar: 
manuela@unalome-uitvaartbegeleiding.nl

Beveiliging
Unalome Uitvaartbegeleiding hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er dan ook alles aan om hier zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan en derhalve zijn de dossiers digitaal beveiligd.

Vragen? 
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen via manuela@unalome-uitvaartbegeleiding.nl .

Deze Privacyverklaring is opgesteld; te Kamerik d.d. maart 2020