Keepmemoriesalive.nl

Voor een tastbare en liefdevolle herinnering…

Frouke Ringenoldus, vakfotograaf, weet tijdens een uitvaart de oprechte emoties vast te leggen en mensen in beeld met elkaar te verbinden.

Voor meer beelden van Frouke, kijk eens op haar website: www.keepmemoriesalive.nl